project2

  • Identificació i definició d’estratègies alternatives que promoguin projectes amb un impacte social basats en innovació.
  • Desenvolupament de Projectes que afavoreixin la situació laboral de la zona, millorant l’oportunitat de feina.
  • Recerca de noves línies d’actuació i financiació.
  • Recolzament en la formulació i avaluació de projectes d’intervenció social.
  • Disseny i execució de projectes i nous serveis.
  • Estratègies i desenvolupament d’aliances.
  • Projectes Formatius i d’Inserció sociolaboral