projectes copy1

Crea la teva empresa social: assessorament  i obtenció dels recursos necessaris per dissenyar, definir i desenvolupar la teva idea de negoci:

  • Visualització de la idea de negoci.
  • Disseny del pla estratègic.
  • Organització, planificació i gestió de l’emprenedoria.
  • Anàlisi i investigació social de les necessitats prèvies.
  • Viabilitat del projecte.
  • Posada en marxa, seguiment i avaluació.
  • Networking.
  • Acompanyament personal per potenciar i promoure l’actitud emprenedora.