Consultoria jove i dinàmica que neix el 2013 per donar resposta a la disminució del finançament públic i l’augment de l’empobriment accelerat de la població més vulnerable, portant implícit dur a terme una reconversió profunda de les organitzacions. Els paradigmes i la manera de funcionar dels últims vint anys ja no serveixen per encarar el futur. Ha arribat el moment en el que les organitzacions han de buscar noves modalitats o maneres d’optimitzar la seva gestió, de realitzar projectes pel canvi i amb resultats d’impacte social i innovadors.

Genidees, es basa en el servei d’intervenció social amb l’interès o implicació de la col·lectivitat, ja que manté relacions amb aquelles organitzacions que la seva primera línia de treball és utilitzar l’adjectiu social. Organitzacions que comparteixen orientació social amb vocació de construir cohesió social, inclusió social, justícia social, protecció i benestar social.

MISSIÓ

Genidees, dota d’eines a les organitzacions i a les persones per tal de canviar i transformar  la societat, per la millora continua dels serveis i la seva qualitat, a través de l’assessorament, la gestió de l’organització, assistència i recolzament, desenvolupament i gestió de projectes pel bé comú.

VISIÓ

Posar el nostre petit gra de sorra per contribuir en el creixement i millora de les Empreses Socials, concepte que engloba organitzacions sense ànim de lucre i societats mercantils, on el seu objectiu principal sigui la recerca pel bé comú.

VISIO

VALORS

Imaginació

És on majoritàriament es donen les solucions a necessitats, desitjos, preferències…

Honestedat

Actuar d’acord amb com es pensa i se sent, en relació amb el nostre món, amb les nostres accions i en relació a les persones que ens envolten.

Col·laboració

Tendència a fixar canvis i solucions adaptatives conjuntament.

Confiança

Confiem que l’emprenedoria arribarà a tenir èxit més enllà de les diverses circumstàncies.