llum1
“D’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades obtingudes d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Genidees, Consultoria pel bé Comú amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça de correu electrònic: info@genidees.org”.